Certifieringsföretagen är i ­tro­värdighets­branschen. Att bli ­certifierad är ett bevis på att ­företaget lever upp till höga krav. Men det räcker inte med att få ett certifikat, utan det handlar om att stanna kvar på listan. Läs mer...


Mycket av dagens rengöring i livsmedelsindustrin görs på rutin och under tidspress. Med nya innovativa metoder och verktyg som är lika effektiva men inte förbrukar lika mycket resurser i form av mantid, energi, rengöringsmedel och produktionstid skulle både företag och miljö bli vinnare. Läs mer...


Livsmedelsverket gör årligen en sammanställning och revision av livsmedelskontrollen. En punkt som kritiserats av EU är olikheterna i tillämpningen mellan olika kommuner. Årets revision visar att de problemen trots vissa förbättringar till stor del består. Läs mer...


Blogg - Snack

Snack om Svenska Livsmedel ... 

Läs mer...


Till livs

Förvirrat i Coops köttdisk…

Läs mer...


Från näringen

 

                    
   
  Leve maten! – En klokbok om mat  
     

Artiklar